Tom handlekurv

Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden / Salgs- og leveringsvilkår

Generelt

Salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra PC Support til forbrukere og næringskunder. Salgs- og leveringsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling og ordrebekreftelse avtalegrunnlag for kjøpet. Kunde må være fyllt 18 år for å handle på http://shop.pcsupport.no. Deler av betingelsene er ihht lovverket spesielt for forbrukerkjøp (salg til private).

Priser

Alle priser i denne katalogen er i norske kroner. Priser er oppgitt eksklusive 25% mva (pris inkl. mva. i parantes). Porto er spesifisert i handlevognfunksjonen og vil variere i forhold til vekt og fraktmåte. Bestillinger på http://shop.pcsupport.no leveres kun til adresser i Norge.

Tekniske opplysninger

Tekniske opplysninger angitt i tilbud, brosjyre eller på https://shop.pcsupport.no er etter beste evne oppdatert og vedlikeholdt. Hyppige endringer gjør at det kan være avvik. Vi tar forbehold om feil eller mangler i produktbeskrivelse og priser. 

Frakt

PC Support sender normalt med Postens Servicepakke. Annen transport kan spesifiseres ved bestilling. Betingelser i den sammenheng kommer da fram.

Ekspedering av ordre

Normal leveringstid er 2-4 arbeidsdager. Varer som ikke finnes på lager ved bestilling er spesifisert i produktbildet på shop`en og vil der gi deg informasjon om når den er ventet inn. Ordren vil i dette tilfellet splittes og kostnader til porto vil følge hver forsendelse. Ordrer betalt med kredittkort blir ikke splittet. Varene blir sendt når ordren kan leveres samlet.

Gebyrer og betalingsbetingelser 

Næringslivskunder som gjennom innvilget kreditt benytter faktura som betalingsmiddel får et gebyr på kr. 25,- eks. mva lagt til kjøpesummen. Betaling ved hjelp av kredittkort medfører ikke gebyr. Normal kreditt-tid for kunder med faktura er 10 dager.

Privatkunder betaler ved hjelp av kredittkort eller oppkrav.

Reklamasjoner

Reklamasjoner må skje innen 8 dager fra fakturadato via pcsupport@pcsupport.no.

Avbestillinger

Ordrer blir håndtert fortløpende. Noen ganger er varen sendt bare minutter etter at vi mottok den. Les nøye igjennom ordrebekreftelsen når du mottar denne. Gi umiddelbart tilbakemelding til pcsupport@pcsupport.no om eventuelle avvik. Søknad om kansellering av ordre sendes pcsupport@pcsupport.no.

Skade på varen

Hvis du oppdager at pakken er skadet allerede ved avhenting på postkontoret, må du melde fra om dette på Postkontoret.
Oppdager du en transportskade først når du åpner emballasjen må du snarest ta med deg hele forsendelsen inklusiv emballasjen tilbake til postkontoret og fylle ut et skadeskjema. Postkontoret hjelper deg med utfyllingen av sitt standard skadeskjema.  I tillegg skal melding om skade sendes pcsupport@pcsupport.no.

Mangelfull vare

Har vi sendt deg en mangelfull eller feilaktig vare skal den omgående returneres i originalemballasjen med betalt returfrakt og i vesentlig samme stand og mengde. Du taper din rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom du ikke gir melding til oss om hva slags mangel det gjelder innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Dette meldes til: pcsupport@pcsupport.no. Dersom varen er mangelfull vil du få returnert rimelige fraktutlegg. For øvrig setter kjøpsloven en ytre grense for å påberope seg en mangel.

Angrerett (kun ved salg til forbruker / privatkunde)

Angrerettloven gir forbruker en ubetinget rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å melde fra til selger innen 14 dager etter at forbrukeren mottok hele varen og opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte, herunder angrerettskjema. Angreretten utløper senest tre måneder etter at varen er mottatt eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Fristen anses overholdt dersom melding er avsendt innen fristens utløp og på en måte som er forsvarlig etter forholdene. I meldingen skal forbrukeren opplyse hvilken måte varen vil bli returnert på. Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen skal det skje en tilbakeføring. Forbruker skal tilbakeføre varen innen rimelig tid. Dette gjelder selv om forbrukeren ikke har fått det han eller hun har krav på å få tilbakelevert fra selgeren. Selger plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt innen 14 dager fra den dag selger mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet. Dersom du har postgirokonto eller bankkonto bes kontonummer opplyst. Eventuelle kostnader ved retur av varen bæres av forbrukeren, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Varer som er sendt gjennom posten eller selvstendig fraktfører skal sendes tilbake på samme måte eller leveres selger i originalemballasjen med betalt returfrakt. Forbruker plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres selger, men kan isteden betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til selgeren. Det er imidlertid en forutsetning at kjøper gir melding til selger, innen 14 dager, om at angreretten benyttes.

Unntak og begrensninger i angreretten

Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kjøpes side. Videre kan angreretten ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.

Garanti

PC Support gir produsentens garantier. Disse er spesifisert under produktinformasjonen eller på produsentens web-side. Under garantitiden, som regnes fra opprinnelig kjøpsdato, gjelder garantien om noen vare tross normal anvendelse/montering skulle gå i stykker. Ved material- eller produksjonsfeil, reparerer eller bytter vi varen. PC Support anbefaler sine kunder å kjøpe utvidet garanti i de tilfeller dette er en opsjon.

Garantien gjelder ikke
  • Feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.
  • Kostnader for montering/demontering av feilaktig vare.
  • Kostnader for reparasjon ved et annet verksted en det som er avtalt med PC Support.
  • Reisekostnader.
  • Eventuell følgeskader forårsaket av den feilaktige varen.
  • Rene slitedeler og forbruksvarer som for eksempel mus, musmatter, blekkpatroner, tastatur, m.m.
  • Tap av data. Kunde er selv ansvarlig for nødvendig sikkerhetskopiering av data og programvare. 

Utover dette følger vi kjøpslovens regler. PC Support svarer ikke for følgeskader, indirekte tap eller tap i næringsvirksomhet.

Telefonsupport

Telefonsupport som ikke er direkte relatert til produktfeil innenfor garantiperiode belastes kunde ihht gjeldende satser.

Installasjon

Konfigurasjon og installasjon av tilleggsutstyr eller programvare er ikke en del av et produkt. Ved eventuelt garantibytte blir kundespesifikke tilpasninger belastet kunde etter gjeldende satser.

Reisetid

Reisetid belastes kunde når kunde velger å be om å få arbeid utført i egen adresse. Dette gjelder både ved ordinære leveranser og evt. garantiarbeid.

Relaterte lover og forskrifter

Forbrukerkjøp er forøvrig regulert i kjøpslovenforbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og >kredittkjøpsloven. Sjekk disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftelighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l.

Abonnement og tjenester

Ved kjøp av abonnement og tjenester henviser vi til aktuell underleverandør sine vilkår. NextGenTel leverer bredbånd og har sine vilkår for bedriftskunder og privatkunder. NetCom leverer mobile tjenester og har sine vilkår for bedrifter, private og trådløs familie.

 

Salgspant

PC Support har salgspant i de leverte produkter og tjenester inntil kjøpesummen inkludert eventuelle renter og omkostninger er fullt ut betalt.

Tvister

Partene (leverandør og kunde) skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres ved Sunnmøre Tingrett.

Webhandel og din sikkert

Vi benytter kryptert kommunikasjon for all overføring av sensitive data. Dette betyr at hele bestillingsprosessen, fra du legger inn email adressen din (enten som ny eller eksisterende kunde), foregår slik at dersom noen "avlyttet" linjen ville det ta dem mange år å knekke koden. Krypteringen som brukes er den sterkeste som er anbefalt og tilgjengelig idag (128-bit). Vær oppmerksom på at noen eldre browsers bare kan klare lav kryptering (40-bit). 40-bit er lettere å knekke enn 128-bit, men vi prater fortsatt om år for en hacker, og da koster det mer enn det smaker. For å sjekke om browseren bruker 128 eller 40 bit kryptering kan du flytte muspilen over låsen i statusfeltet nederst i browseren.

Når neste side kommer opp skal du se en lås nede i statusfeltet på browseren din. Dersom en advarsel kommer opp er dette fordi vi bruker samme sertifikat for flere websider - klikk ja/ok for å gå videre. Du kan klikke på denne låsen for å se informasjon om sertifikatet og hvem som har utstedet dette. De påfølgende sidene er ikke tilgjengelige uten at denne låsen synes i statusfeltet på browseren.

Person/kredittkortnummer

Vi lagrer ikke personnummer - bruker det kun for kryptert sjekk mot kredittinformasjonsleverandør under bestilling. Dersom du betaler med bank/kredittkort lagrer vi nummeret, men dette nummeret er kun tilgjengelig over kryptert kommunikasjon selv for administrasjonsformål.

Videresalg/formidling av informasjon

Informasjonen du gir oss når du bestiller er kun for oss. Vi sender aldri personlige data videre til tredjepart uten ditt samtykke.

Copyright © 2020 PC Support AS